Studia doktoranckie na EkSocu

Do 7 wrześnie trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia doktoranckie na ekonomii i na socjologii. Wraz z nowym rokiem akademickim proponujemy nowy program, dodatkowe zajęcia do wyboru prowadzone m.in. w formie konwersatorium, co sprzyja dyskusji i wymianie poglądów, wykłady do wyboru po angielsku oraz udział w projektach badawczych prowadzonych odpowiednio w Instytucie Ekonomii i Socjologii.
Informacje o opiekunach naukowych, wymaganych dokumentach oraz procedurze rekrutacyjnej znajdują się na stronach: ekonomia i socjologia. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do konsultowania się z pracownikami Instytutów oraz z Kierownikiem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Ekonomii – drem hab. Maciejem Kozłowskim, prof. UŁ oraz Kierownikiem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Socjologii – drem hab. Tomaszem Ferencem, prof. UŁ.