Aktualności

Podobny obraz

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
Świat Bożego Narodzenia.
Wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku
oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym

Życzą
Pracownicy Katedry Gospodarki Samorządu Terytorialnego


Kierunki Gospodarka przestrzenna i Ekonomia na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego otrzymały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2017 r. Kierunek Gospodarka przestrzenna został oceniony wyróżniająco z współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a Ekonomia wyróżnienie za umiędzynarodowienie.


Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu  Łódzkiego wraz z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli ogłasza dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału konkurs na projekt naukowy realizowany w Brukseli. Celem konkursu jest wspieranie kariery naukowej pracowników Wydziału poprzez umożliwienie im rozwoju zainteresowań naukowych i zdobycia doświadczeń międzynarodowych. Laureat konkursu otrzymuje wsparcie  na realizację 3- lub 4-tygodniowego projektu naukowego w Brukseli. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezach festiwalowych, organizowanych w dniu 5 kwietnia 2017 r. przez nasz Wydział w ramach XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Wśród proponowanych wydarzeń znajdą się m.in. interesujące wykłady, warsztaty, dyskusje, spotkania, a także gry i konkursy, nawiązujące tematyką do hasła tegorocznego Festiwalu „Łódź innowacyjna od zawsze”.


Projekt Studenckich Grantów Badawczych przyznawanych studentom I i II stopnia Uniwersytetu Łódzkiego otwiera nowe możliwości rozwoju młodych osób zainteresowanych nauką. Celem projektu jest umożliwienie studentom pozyskania środków finansowych na prowadzenie lub prezentację swoich badań naukowych.
Projekt Studenckie Granty Badawcze umożliwia zapoznanie się ze specyfiką składania i rozliczania wniosków o finansowanie badań naukowych.
Więcej informacji
Szukasz opiekuna grantu – zapraszamy do nas!


27 lutego 2017 r. odbyła się pierwsza Konferencja Naukowa Instytutu Gospodarki Przestrzennej UŁ „Problemy i wyzwania gospodarki przestrzennej”. Katedrę Gospodarki Samorządu Terytorialnego w poszczególnych panelach tematycznych reprezentowali:
dr Małgorzata Marks–Krzyszkowska z referatem „Partycypacja mieszkańców wsi w zarządzaniu gminą”,
dr Paweł Nowak z referatem „eUsługi publiczne w działalności samorządu terytorialnego”,
dr Renata Pisarek z referatem „Udział sektora publicznego i sytuacja ekonomiczna w polskich portach lotniczych”.


9 grudnia 2016 r. mgr Paweł A. Nowak obronił rozprawę doktorską pt. „Administracja publiczna w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce” przygotowanej w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Eugeniusza Wojciechowskiego.
Decyzją Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego z 19 grudnia 2016 r. magistrowi Pawłowi .A. Nowakowi nadano tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

GRATULUJEMY.


19 września 2016 r. mgr Renata Pisarek obroniła rozprawę doktorską pt. „Sektor pasażerskich przewozów lotniczych w Unii Europejskiej w świetle procesu liberalizacji” przygotowanej w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Eugeniusza Wojciechowskiego.
Decyzją Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego z 26 września 2016 r. magister Renacie Pisarek nadano tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

GRATULUJEMY.